ดึงหน้าผาก, คิ้วโดยการส่องกล้อง

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ